Thiruvathira

Thiruvathira celebrations in Kerala and Tamil Nadu

The Hindu festival Thiruvathira or Thiruvathirai is a festival exclusively celebrated by the women of Kerala and Tamil Nadu. In Kerala, Thiruvathira in the [...]